Det går att stoppa

Inom EU är det The Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed, SCoPAFF, som godkänner de verksamma ämnena i bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen representerar Sverige i kommittén.

Kemikalieinspektionen godkänner vilka produkter som ska få användas i Sverige. De ligger under Miljödepartementet och miljö- och klimatminister Annika Strandhälls ansvar.

Jordbruksverket ansvarar för Sveriges 59 000 lantbrukare och deras användning av bekämpningsmedel. Jordbruksverket ligger under näringsdepartementet och faller ytterst under näringsminister Karl-Petter Thorvaldssons ansvar.

Lösningen på problemet

Den enda sättet att bryta kedjan är att stoppa pyraliderna. Regeringen kan ge Kemikalieinspektionen i uppdrag att förbjuda produkter som innehåller pyralider i Sverige. Grundregeln inom EU är visserligen att en produkt som är godkänd i ett land, också ska godkännas av övriga länder. Men det skulle innebära att regeringen, med miljöminister Annika Strandhäll i spetsen, godkänner att produkter som innehåller gifter förstör mängder av fritidsodlares odlingar.

Det är på EU-nivå som de verksamma ämnena klopyralid, aminopyralid och pikloram, kan förbjudas. I EU-förordningen 1107/2009, artikel 4, stycke 3C står det tydligt och klart att för att godkännas får ett ogräsgift ”inte ha några oacceptabla effekter på växter eller växtprodukter”. 

Foto Linda Wahl