Odla ändå 2022

Låt inte pyralidförgiftningarna hindra dig från att odla 2022. Gödsla gärna med färskt gräsklipp, det är extremt näringsrikt. Marktäck jorden med 5 cm färskt gräsklipp två gånger per säsong, men bara en gång på bönor, ärter och potatis.

Såjord kan du lugnt använda. Planterings- och blomjord bör också vara okey, men de kan innehålla små mängder pyralider. I så fall är mängden med största sannolikhet så liten att det inte skadar växterna. 2021 testade FOR (Fritidsodlarnas riksorganisation) 13 slumpvis utvalda jordsäckar med organisk gödsel/näring i. I ingen av dem hittades resthalter av pyralider. Vi får hoppas att läget är detsamma – eller bättre – i år.

Mullrik jord. Foto Lena Israelsson

I stället för flytande organisk näring kan du gödselvattna med urin utspädd med 8-10 ggr vatten. Det är en myt att det luktar illa, inte när du gödselvattnar med det.

Problemet är handelns gödselprodukter, främst komposterad, torkad eller pelleterad ko- eller hönsgödsel. Men även färsk stallgödsel kan vara förgiftad. Långt ifrån all färsk gödsel från häst, ko, får, gris eller höns innehåller pyralider, men alldeles för många. Om du ändå vill ha färsk dynga – ställ de här frågorna:

Kan ni garantera att djurfoder, hö, halm och ev ensilage inte i något led besprutats med preparat som innehåller klopyralid, aminopyralid eller pikloram (dvs pyralider)? Om de kan ge sådana garantier är det upp till dig att avgöra om informationen är trovärdig. Det som brukar vara svårast är att få information om vilket kraftfoder som använts. I stall finns ofta flera ägare och de använder olika foder. Några få närings- och gödselprodukter finns ändå att köpa. Se sammanställningen nedan.

De här produkterna kan du använda

Rhizoferm Växtnäring & Biostimulant. Innehåller rörsockermelass från ekologisk odling och restavfall från ekologiska mungbönor. De har fermenterats med EM-bakterier, samma bakteriemix som vid bokashikompostering. Innan du köper en fermenterad näring, kolla att råvarorna är ekologiska, dvs KRAV-godkända.

Algomin Flytande näring. Innehåller majsstärkelse och alger. Vid FOR:s analys hittades rester (155 ug/kg) av aminopyralid.  Men vid provodlingar, utförda av både FOR och ett laboratorium som Algomin anlitat, kunde man inte se några skador på växterna.  Nu finns ytterligare två flytande produkter, Algomin Saftiga Tomater och Algomin Gröna Fingrar Det är nästan samma produkter, men med lite varierande näringsinnehåll. KRAV-godkända. Kunde gärna innehålla lite mer kväve.

Substrals Universalnäring innehöll förr vinass som drogs tillbaka på grund av pyraliderna. Nu innehåller flaskan i stället en produkt tillverkad av majsstärkelse och alger, dvs samma som Algomins flytande. Båda två innehåller lite för lite kväve. Kan (liksom Algomins flytande) innehålla restprodukter av pyralider, men inga skador på växter har registrerats.

Fagerhults Allgödsel. Innehåller långtidsverkande pellets framställda av animaliska restprodukter (konventionella eller ekologiska) från slakteri- och livsmedelsindustrin. Ekologiska yrkesodlare använder den här typen av näring. Säljs då av Gyllebo Gödsel under varumärket Biofer. Den här finns i fritidsodlarförpackningar. KRAV-godkänd. Okey näringsbalans.

Granngårdens Grönsaksgödsel. Samma innehåll som Fagerhults Allgödsel.  Observera att animalisk näring/gödsel ska myllas ner och aldrig spridas på grönsakerna. KRAV-godkänd. Bra näringsbalans!

GroGreens Ekologisk Grönsaksgödsel. Består av granulerad tång. Det är samma typ av tång som används som livsmedel. Den skördas i Nordsjön vid öarna norr om Skottland. I Sverige har den börjat säljas av odla.nu. Näringsbalansen är inte den bästa, för lite kväve, inget fosfor alls.

Biohumus består till 100 % av maskmylla (maskbajs). Liksom bokashi är den extremt rik på svampar, bakterier och andra mikroorganismer.  Biohumus används ibland också till gödselvatten, 1 dl till 5 l vatten. Råvaran, dvs maskarnas mat, är stallgödsel från en gård som producerar eget ekologiskt foder till hästarna och kan därför garantera att maskmyllan är pyralidfri. Säljs av bl a Plantagen, snart också av Nelson Garden.

Några goda pyralidråd

  • Konstgödslad näring eller jord innehåller aldrig pyralider. Giftet finns bara i organisk näring/gödsel eftersom det härrör från besprutade växtdelar.
  • Jord- och gödselmarknaden är oreglerad. Det får nästan stå vad som helst på förpackningen eller hemsidan. Står det att näringen innehåller ”organisk näring” och inget mer – välj bort den! Det kan finnas skäl till att företaget inte vill tala om vad som döljer sig bakom beteckningen ”organisk”.
  • Varningsflagg för alla produkter med pelleterad eller komposterad stallgödsel och hönsgödsel. Analyser har visat att de rätt ofta innehåller resthalter som skadar växterna. Värst verkar hönsgödsel vara, även svensk.
  • Djurfodret är en viktig källa till förgiftning. Ofta är det spannmål som besprutats och som djuren ätit. Det har i sin tur förgiftat djurens spillning (gödsel). Det kan också bero på att djuren ätit halm, hö, ensilage som varit besprutad. Eller att odlaren marktäckt med halm och/eller ensilage som besprutats.  
  • Om förpackningen är märkt med KRAV-pilen eller inte har i dagsläget ingen betydelse eftersom KRAV godkänner råvaror från lantbrukare som odlar konventionellt och använder kemiska bekämpningsmedel. Pyralidförgiftningarna har dock lett till att KRAV infört nya regler fr o m 1/1 2022.  De innebär att företagen måste göra en riskanalys vid certifiering av en ny produkt eller vid nya råvara. Finns risk för pyralidförgiftning ska analys göras.