Odla ändå 2022

Låt inte pyralidförgiftningarna hindra dig från att odla. Gödsla gärna med färskt gräsklipp, det är extremt näringsrikt. Marktäck jorden med 5 cm färskt gräsklipp två gånger per säsong, men bara en gång på bönor, ärter och potatis. Urin är ur näringssynpunkt precis lika bra som flytande konstgödsel Används på samma sätt, men späd med tio delar vatten.

Såjord kan du lugnt använda. Planterings- och blomjord är troligen okey. Men eftersom de är gödslade med hönsgödsel kan de innehålla pyralider. I så fall är mängden liten, kanske så liten att den inte ens är mätbar.

Mullrik jord. Foto Lena Israelsson

2021 testade FOR (Fritidsodlarnas riksorganisation) 13 slumpvis utvalda jordsäckar med organisk gödsel i. I ingen av dem hittades resthalter av pyralider.  Vi har därför utgått från att användningen av jord är riskfri. Men i år har odlare skickat in bilder på tomat- och chiliplantor med typiska pyralidskador, om än mycket små. Vi kan därför inte helt utesluta att planterings- och blomjordar kan skada späda plantor.  Blom- och planteringsjord gödslad med konstgödsel är däremot pyralidfri. Några  pyralidfria närings- och gödselprodukter finns ändå att köpa. Se sammanställningen nedan.

De här produkterna kan du använda

Flytande näring

After Plant, Grow your own (Empathy). Flytande allsidig näring som tillverkas av sjögräs (kelp).  Den används mycket i England.

Algomin Flytande näring (med tvekan). Innehåller majsstärkelse och alger. Vid FOR:s analys hittades rester (155 ug/kg) av aminopyralid.  Men vid provodlingar, utförda av både FOR och ett laboratorium, kunde man inte se några skador på växterna.  Algomin Saftiga Tomater och Algomin Gröna Fingrar är nästan samma produkter, men med något annorlunda näringsinnehåll.  KRAV-godkänd.

GroGreens Växthus är en flytande ekologisk näring. Den tillverkas av vegetariska restprodukter (majs, vete, soja). Företaget garanterar att näringen är fri från pyralider och andra giftrester. Passar till tomat, chilipeppar och annan krukodling samt i växthus.  KRAV-godkänd.

Plantagens Näring Tillverkad av drav (restprodukt från öltillverkning) och ekologisk melass som fermenteras med sk EM-bakterier, samma som används vid bokashikompostering. Innehåller för lite kväve, men mikroberna skapar ett rikt mikroliv som förbättrar näringsupptaget. Samma produkt som ETC Näring.

Substrals universalnäring är tillverkad av majsextrakt och alger/sjögräs. KRAV-godkänd.

Växtnäring & Biostimulant. Innehåller rörsocker-melass från ekologisk odling och restavfall från ekologiska mungbönor som fermenterats med hjälp av EM, ett koncentrat av mikrober (bakterier och svampar). Säljs även under namnet Ekologisk Näring.

Fast näring

Biohumus består till 100 % av maskmylla (maskbajs).  Liksom bokashi är den extremt rik på mikrober, svampar och bakterier. Biohumus används även till gödselvatten, 1 dl till 5 l vatten. Råvaran, dvs maskarnas mat, är stallgödsel från en gård som producerar eget ekologiskt foder.  KRAV-godkänd.

Fagerhults Allgödsel. Innehåller långtidsverkande pellets framställda av animaliska restprodukter  från slakteri- och livsmedelsindustrin. Används av ekologiska yrkesodlare. Säljs då av Gyllebo Gödning under varumärket Biofer. KRAV-godkänd.

Granngårdens Grönsaksgödsel. Samma innehåll som Fagerhults Allgödsel.  Observera att animalisk näring/gödsel ska myllas ner och aldrig spridas på grönsakerna.  KRAV-godkänd.

GroGreens Ekologisk Grönsaksgödsel. Består av endast tång som är granulerad. Det är samma typ av tång som används som livsmedel. Den skördas i Nordsjön vid öarna norr om Skottland.

Organic Ways fiskbensmjöl. Tillverkat i Litauen av komposterade fiskdelar. Långsamt gödningsmedel.  Innehåller tyvärr inget kalium.

Pelleterad lusern (alfalfa) är egentligen ett djurfoder, men så kväverikt att det används i ekologisk odling. Lusern är en baljväxt, som fixerar, dvs hämtar, kväve från luften. Erfarenheterna i Sverige är små när det gäller dosering, men 0,5 kg per kvadrat brukar rekommenderas. Mylla ner i ytskiktet. Höjer också jordens mullhalt.

Färsk djurgödsel

Även färsk gödsel från hästar, kor, får, grisar, höns kan innehålla pyralider. Om du ändå vill ha färsk dynga – ställ de här frågorna:

Kan ni garantera att djurfoder, hö, halm och ev ensilage inte i något led besprutats med preparat som innehåller klopyralid, aminopyralid eller pikloram (dvs pyralider)? Om de kan ge sådana garantier är det upp till dig att avgöra om informationen är trovärdig. Det som brukar vara svårast är att få information om vilket kraftfoder som använts. I stall finns ofta flera ägare och de använder olika foder.

Några goda pyralidråd

  • Konstgödslad näring eller jord innehåller aldrig pyralider. Giftet finns bara i organisk näring/gödsel eftersom det härrör från besprutade växtdelar.
  • Jord- och gödselmarknaden är oreglerad. Det får nästan stå vad som helst på förpackningen eller hemsidan. Står det att näringen innehåller ”organisk näring” och inget mer – välj bort den! Det kan finnas skäl till att företaget inte vill tala om vad som döljer sig bakom beteckningen ”organisk”.
  • Varningsflagg för alla produkter med pelleterad eller komposterad stallgödsel och hönsgödsel. Analyser har visat att de rätt ofta innehåller resthalter som skadar växterna. Värst verkar hönsgödsel vara, även svensk.
  • Djurfodret är en viktig källa till förgiftning. Ofta är det spannmål som besprutats och som djuren ätit. Det har i sin tur förgiftat djurens spillning (gödsel). Det kan också bero på att djuren ätit halm, hö, ensilage som varit besprutad. Eller att odlaren marktäckt med halm och/eller ensilage som besprutats.  
  • Om förpackningen är märkt med KRAV-pilen eller inte har i dagsläget ingen betydelse eftersom KRAV godkänner råvaror från lantbrukare som odlar konventionellt och använder kemiska bekämpningsmedel. Pyralidförgiftningarna har dock lett till att KRAV infört nya regler fr o m 1/1 2022.  De innebär att företagen måste göra en riskanalys vid certifiering av en ny produkt eller vid nya råvara. Finns risk för pyralidförgiftning ska analys göras.