Pyralidfakta

● Pyralider är ett samlingbegrepp för klopyralid, aminopyralid och pikloram. Detta är ämnen som används som bekämpningsmedel i lantbruket. Det räcker med några miljarddelar (ug/kg)) för att skador ska uppstå.
● Särskilt känsliga är potatisväxter (tomater, chili, paprika, potatis), baljväxter (ärtor och bönor) samt korgblommiga arter (dahlior, astrar, jordärtskockor).
● Pyralider är mycket persistenta och kan finnas kvar i jorden i flera år, ännu längre i spannmål.
● Pyralider i foder och gödsel förgiftar de gröna kretsloppen och hotar därmed en hållbar cirkulär bioekonomi.
● När pyraliderna sprids på åkern, dödar de inte bara ogräset. De tas även upp av de odlade grödorna, till exempel spannmål och raps. Grödorna blir till foder som djuren äter. Pyraliderna hamnar sedan i deras spillning, som sprids på åkrar och på kolonilotter och i trädgårdar. Och så fortsätter det.

Skadad tomat. Foto Mikael Niemi

Material från FOR

Lär dig känna igen pyralidskador

 

Information om gift i gödsel, 2021

Sammanfattande rapport på engelska