Pyralidstopp nu!

Det här är en kampanj som Koloniträdgårdsförbundet tagit initiativ till. Vi vill stoppa förgiftning av våra odlingar och trädgårdar. Vi har drivit en namninsamling som är nu inlämnad. Det samlades in 27746 namn. Läs mer här.

Foto Linda Wahl

Stoppa pyraliderna:
Vi kräver att få odla giftfritt i våra trädgårdar!

Till:
Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister, Sveriges regering
Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister, Sveriges regering

Koloniträdgårdsförbundet manar alla fritidsodlare till protest mot gifterna från lantbruket som förstör grönsaksodlingarna i våra trädgårdar. Målet är att få ansvariga ministrar, miljö- och klimatminister Annika Strandhäll och näringsminister Karl-Petter Thorvaldsson, att agera. Namninsamlingen ska överlämnas till dem på Världsmiljödagen den 5 juni.

Vi är flera miljoner i Sverige som odlar något ätbart. Vi odlar för glädjen att skörda ekologiska köksväxter utanför knuten. Men odlingsglädjen har ersatts av ilska.

Orsaken är att våra odlingar förstörs av pyralider. Det är ämnen som ingår i ogräsmedel som används inom svenskt och europeiskt lantbruk. De har hamnat i den ekologiska, organiska näringen och gödseln vi använder. Några få miljarddelar (ug/kg) räcker för att känsliga växter, som tomat och potatis, ska bli skadade. Tiotusentals fritidsodlare har drabbats de senaste åren. Därför har Koloniträdgårdsförbundet tagit initiativ till det här uppropet.

Vi vet att pyraliderna är boven eftersom FOR (Fritidsodlingens riksorganisation) genomfört studier, internationellt uppmärksammade, med analyser som visar detta.

Varför måste pyralider stoppas?
Det som händer är ett svek mot alla Sveriges fritidsodlare som vill odla giftfritt. Det är inte rimligt att våra odlingar ska offras för att lantbruket ska kunna sprida ett gift som bevisligen läcker ut till allmänhetens trädgårdar, ja även till grundvatten. Fortfarande säljs till exempel förgiftad näring och gödsel, utan varningstext, både komposterad, pelleterad och färsk. Fortfarande hämtar många fritidsodlare hästgödsel från närmaste stall ovetandes om att de kanske är på väg att förgifta sina tomater.

Gifterna dödar inte bara ogräset på åkern. De tas även upp av de odlade grödorna, främst spannmål och raps. Grödorna blir till foder som djuren äter. Pyraliderna hamnar sedan i deras spillning, som sprids på åkrar och i våra trädgårdar. Och så fortsätter giftet spridas. Bara ett förbud kan stoppa detta.

Varför ett upprop nu?
Det är nu tredje säsongen som vi odlar med ett gifthot hängande över oss i våra koloniträdgårdar, villaträdgårdar, balkong- och fönsterodlingar. Många av oss har sått våra tomatfrön och vi oroar oss för om årets plantor också ska förstöras. Pyraliderna finns i kretsloppet – de måste bort.

I tre säsonger har vi och tusentals fritidsodlare också kämpat mot pyraliderna. Vi har spridit information, utfört tester, skrivit rapporter och uppvaktat myndigheter …  Men ingen vill ta ansvar.

Därför kräver vi nu att regeringen tar ansvar genom att:

  1. Arbeta för ett förbud mot pyralider. 
  2. Ge Jordbruksverket ansvar för fritidsodlingen och därmed också för pyralidskandalen!

Här kan du se vilka organisationer, skolor och företag som ställt sig bakom uppropet: Vi står bakom