Möt oss på trädgårdsmässan

Möt oss på Nordiska trädgårdar i Älvsjö.

Ulf Nilsson pratar under rubriken Giftig näring – om bekämpningsmedelsrester i gödsel klockan 9.30-10.00 den 31 mars på Kunskapsscenen.

Lena Israelsson talar 31 mars 10.30-11.00 och 2 april 14.00-14.30 om Giftfri gödsel och näring – så här gör du också på Kunskapsscenen.

Katja Jassey, regionordförande i Stockholms koloniträdgårdar och Lena Israelsson odlingsjournalist
som avslöjade giftskandalen i gödslet som fritidsodlare använder. Foto: Thomas Karlsson/DN