Pyralidfrågan i riksdagsvalet – bara MP vill förbjuda

Vi frågade riksdagspartierna tre frågor om pyralider och fritidsodling inför valet. Sex partier, MP, SD, KD, M, S och C svarade. V och L besvarade inte våra frågor. Kommer ditt parti att verka för att användningen av pyralider stoppas? Ja: MP Nej: SD, KD, M, S Inget svar eller ej tagit ställning: C, V, L …

Namninsamling inskickad

Nu har vi ställt en pyralidskadad tomatplanta utanför regeringskansliet och mejlat in 25 000 namnunderskrifter till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, miljöminister Annika Strandhäll och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg samt till alla partier i Miljö- och Jordbruksutskottet. Trots ihärdigt arbete har ingen av de ansvariga statsråden svarat att de kan ta emot oss för ett möte. Vi bollas …

Jord- och gödselbranschen för förbud

Nu kräver alla stora i jord- och gödselbranschen förbud för pyralider. De har nu skrivit på vårt upprop, där vi kräver att användningen av pyralider förbjuds och att jordbruksverket ska agera. Underbart! Jag tror att vi odlare inte alltid förstått vilken oreda förgiftningarna skapat i branschen. Företagen var precis lika ovetande och okunniga som vi …

Jordföretag mot pyralider

Nu har vi två av Sveriges största jord- och gödselföretag med oss, Rölunda Produkter och Econova Garden. Econovas varumärken är Weibulls och Hammenhög. Företaget distribuerar också Substral.  Alla dessa stödjer alltså vårt upprop på www.pyralidstopp.nu där vi kräver att pyralider ska stoppas och att jordbruksverket ska ta ansvar för giftskandalen. Så här skriver Axel Nobel, VD Rölunda …

Skador genom planteringsjord

Vi har tidigare konstaterat att planteringsjordar är riskfria. De 13 analyser som Ulf Nilsson, FOR, lät göra förra året av sådan jord visade inga mätbara rester av pyralider. Men vi måste dessvärre korrigera oss. Planteringsjord som är gödslad med hönsgödsel, vilket är vanligt, kan innehålla rester av pyralider som skadar plantorna. Vi har i år …

Syre skriver om skandalen

Nättidningen Syre har publicerat en utmärkt och mycket genomarbetad artikel om pyralidskandalen https://tidningensyre.se/2022/29-april-2022/kolonisternas-kamp-mot-gifthotet/ .  Så småningom kommer också en artikel i papperstidningen. Då får vi veta hur det gått med pyralidförgiftningarna i koloniföreningen Pungpinan. Är giftet nedbrutet i år eller?

Stort stöd för kampanjen

Flera av Sveriges kanske mest uppskattade trädgårdsprofiler, som Skillnadens trädgård, Bondjäntan och Farbror Grön står nu bakom kampanjen med kravet att pyralider ska förbjudas. Företag som bland annat Runåbergs fröer, Larsviken och Nordfrö har också ställt sig bakom uppropet, liksom många av de rikstäckande trädgårdsorganisationerna. Och massor av enskilda koloniföreningar. Alla organisationer, utbildningar och företag …