Pyralidfrågan i riksdagsvalet – bara MP vill förbjuda

Vi frågade riksdagspartierna tre frågor om pyralider och fritidsodling inför valet. Sex partier, MP, SD, KD, M, S och C svarade. V och L besvarade inte våra frågor. Kommer ditt parti att verka för att användningen av pyralider stoppas? Ja: MP Nej: SD, KD, M, S Inget svar eller ej tagit ställning: C, V, L …