Namninsamling inskickad

Nu har vi ställt en pyralidskadad tomatplanta utanför regeringskansliet och mejlat in 25 000 namnunderskrifter till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, miljöminister Annika Strandhäll och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg samt till alla partier i Miljö- och Jordbruksutskottet. Trots ihärdigt arbete har ingen av de ansvariga statsråden svarat att de kan ta emot oss för ett möte. Vi bollas …